Ad çekimi nedir?

Bk. isim çekimi

İlgili olabilecek başlıklar

Fiil çekimi nedir?
Ad tamlaması nedir?